Cô Thành Lonely

Cô Thành Lonely

Xếp hạng: Cô Thành Lonely 4.5/5 - 66 Lượt đánh giá.
08-01-2021 823,096
Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn DongMan
Thể loại: Boys Love, Cổ Trang, Drama, Đam Mỹ
Nhóm dịch: Ưng Tỷ Team
Năm phát hành: 2020
Trạng thái: Đang tiến hành

576 người
đã lưu truyện này.

Nội dung: Nam giả nữ - Tử Nhạc hoá thân thành vũ cơ để tiếp cận Thừa Tướng đương triều - Tả Tập Thành, nhưng không ngờ bị phát hiện ra thân phận, sau đó bị lôi lên giường !

Tử Nhạc giận dữ: Mau cút xuống khỏi người ta!

Tả Tập Thành : Vậy em lên đi ~~

Tử Nhạc : Cút!

7
11-01-2021 18969
6
11-01-2021 19093
5
11-01-2021 19275
4
11-01-2021 20102
3
11-01-2021 20377
2
11-01-2021 23029
1
11-01-2021 29776

back top